HN 15 – Bloc Trung Màu 10.5×14.5cm – Thuận Buồm Xuôi Gió 

HN 15
Chủ đề Thuận Buồm Xuôi Gió
Ruột Giấy Couche Nhật 54g/m2
In In ofset 4 màu cao cấp
Kích thước bloc 10.5×14.5cm
Giá bìa 50.000đ
Ghi chú Ốc vít thiết kế mới, tính thẩm mỹ cao